در باره ما

اين سايت با هدف ارائه خدمات ابري به عمده فروش ها و مراكز پخش راه اندازي شده است

اين سيستم با همراه اپ اندرويدي كه در كافه بازار ايرانيان و همچنين خود سايت قابل دريافت است همراه شده و به بازارياب اجازه مي دهد تا اطلاعات كالا و مشتريان را از سايت دريافت كند و سفارشات خود را نيز به سايت ارسال نمايد

مديريت اين امور نيز از طريق پنل كاربري براي مديريت عمده فروشي يا مركز پخش ايجاد شده است

در هر صفحه راهنماي متني با تصوير تامين شده كه به شما كمك مي كند تا كار با سيستم را فرا بگيريد

امكان ثبت كالا و مشتريان بصورت ليست از اكسل وجود دارد به اين ترتيب مي توانيد همه كالا و مشتريان خود را به آساني در سيستم ثبت كنيد

سفارشات دريافت شده از بازاريابها را مي توانيد چاپ كنيد. 2 فرمت چاپ كاغذ بزرگ و كاغذ كوچك هم وجود دارد